Haptische lichaamsmassage

‘De leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven’ – Haptonomie

Binnen de haptonomie wordt het lichaam, het gevoel en het brein als een geheel gezien. Alles hangt met elkaar samen en is verbonden (holisme). Als ons voelen denken en doen op elkaar aansluit, voelen we ons het prettigst. 
Met je aandacht bij je gevoel zijn, wat het je vertelt en wat je raakt staat centraal. Voor een groot gedeelte bepalen gevoelens namelijk wat je doet, welke keuzes je maakt en hoe het leven vervolgens voor je verloopt.

De haptische lichaamsmassage gaat uit van een  holistische benadering,  wat er voor zorgt dat de massage door werkt op het hele lichaam. Deze volledige lichaamsmassage is gericht op de geestelijke en lichamelijke ontspanning en het loslaten van energetische blokkades. Je komt in contact met mogelijke spanningen, blokkades en gevoelens. Je wordt dan ook uitgenodigd je over te geven aan wat je ervaart en te openen voor onderliggende gevoelens.

Acceptatie van wat er is of zich aandient is hierbij van groot belang. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid in een diepe ontspanning te komen, zodat de energie weer beter kan doorstromen en het lichaam zijn natuurlijke evenwicht kan hervinden.  

De haptische massage is dan ook gericht op energiestroming en de gevoelservaring in en van je lichaam, wat tot bewustwording en inzicht kan leiden.


Duur: 60 minuten
Tarief: €60,-

Keuze uit een massage van voorzijde of achterzijde van het lichaam.


Duur: 90 minuten
Tarief: €90,-

Betreft een volledige haptische lichaamsmassage.